alipunga

Tagalog

alipunga n., med. athlete's footanarkya

Tagalog

anarkya n. anarchy


bagong buwan

Tagalog

comp., n. New Moon


basag-ulo

Tagalog

n. altercation; fight; scuffle


basalto

Tagalog

n. basalt


biograpia

Tagalog

biograpia n. biography


bisitahin

Tagalog

(binibisita, binisita, bibisitahin) v., inf. 1. visit; 2. be a guest at a place; 3. inspect


darangan

Tagalog

darangan n. open fire used for heating or drying


n. devitrification


dekano

Tagalog

n. 1. dean; 2. official from university or college


di-pagkilos

Tagalog

n. inaction; absence of action


dulangan

Tagalog

minahang - n. lode


bantayanan

Cebuano

adj. delicate


bata

Cebuano

young


bino

Cebuano

n. liquor


bitay

Cebuano

n. hanging


bugdo

Cebuano

large


dangka

Cebuano

tapahanan


buhô-buhò

Hiligaynon

A small hole, shallow depression, perforation, pore. Ang mga buhôbúhò sang pánit. The pores of the skin.


dílì nga mugís

Hiligaynon

(H) See dílì nga más-a id.